• .

   

   

  1st Period- Advanced Manufacturing II

  2nd Period- Advanced Manufacturing II

  3rd Period- Advanced Manufacturing I

  4th Period- Planning