• Elementary Schools

  Arthur W. Elementary   
  August 17, 2023 - 10:00am

  A.H. Bangert Elementary  
  August 16, 2023 - 10:00am

  Ben D. Quinn Elementary 
  August 15, 2023 - 8:00am

  Bridgeton Elementary
  August 17, 2023 - 10:00am
   

  Brinson Memorial Elementary 
  August 17, 2023 - 11:00am

  Creekside Elementary 
  August 16, 2023 - 9:00am

  Graham A. Barden Elementary 
  August 9, 2023 - 9:00am

  Havelock Elementary 
  July 27, 2023 - 9:00am

  J. T. Barber Elementary 
  August 15, 2023 - 9:00am

  J. W. Smith Elementary 
  August 14, 2023 - 9:00am

  Oaks Road Academy
  August 22, 2023 - 9:30am
   

  Roger Bell New Technology Academy
  August 15, 2023 - 10:00am

  Trent Park Elementary  
  August 1, 2023 - 10:00am

  Vanceboro Farm Life Elementary 
  August 15, 2023 - 2:00pm

  W. J. Gurganus Elementary 
  August 17, 2023 - 10:00am

  Family Literacy 
  August 8, 2023 - 10:00am (VFL Parents Center)

 • Middle Schools

  Grover C. Fields Middle
  August 17, 2023 - 10:00am  

  H.J. MacDonald Middle
  August 3, 2023 - 9:00am  
   

  Havelock Middle 
  August 9, 2023 - 9:30am

  Tucker Creek Middle
  August 16, 2023 - 9:30am
   

  West Craven Middle 
  August 17, 2023 - 10:00am

 • High Schools 

  Craven Early College High 
  July 27, 2023 - 10:00am

  Early College East High 
  July 18, 2023 - 9:30am

  Havelock High 
  August 22, 2023 - 9:00am

  New Bern High 
  August 17, 2023 - 10:00am
   

   West Craven High  
  August 7, 2023 - 10:00am